Backis fick Exellent på sin första officiella utställning och blev 1:a i juniorklassenleomas | Marknadsför din sida också